U heeft er vast wel iets over gehoord: De nieuwe wet en regelgeving omtrent personen waarvan gegevens worden verwerkt. Vanaf 25 mei 2018 treedt deze verordening in werking voor organisaties en instellingen die hier mee van doen hebben.

Wat houdt dat in voor Talas+ en haar gebruikers? Aangezien Talas+ in beginsel een verwerker is van de persoonsgegevens en niet als verantwoordelijke partij wordt aangemerkt (dat is in de meeste gevallen de tandarts of een ziekenhuis), zijn de maatregelen die getroffen moeten worden goed te overzien.

Wij zullen de gegevensverwerking in kaart moeten brengen en aangeven hoe en waarom we bepaalde persoonsgegevens veilig opslaan. U als gebruiker gaat daar automatisch in mee. Verder bent u zelf verantwoordelijk voor het proces binnen uw organisatie.

Mocht u hieromtrent vragen hebben, neem dan gerust contact op.