In het agendagedeelte worden grafisch de afspraken weergegeven. De kleuren van de afspraken geven aan om wat voor soort afspraak het gaat. Deze typen afspraken zijn zelf te beheren en te voorzien van een standaard tijd.

Naast het dagoverzicht is er ook een week- en maandoverzicht beschikbaar.

Voor alle overzichten geldt dat de afspraken via ‘drag & drop’ te verslepen zijn naar een andere dag, tijdstip of agenda. Dubbelklikken opent het afspraak detailscherm. Eventuele wijzigingen worden direct aan alle gebruikers getoond in ‘real time’.

AGENDA

Er kunnen zoveel agenda’s worden aangemaakt als gewenst.

Aan een agenda kan een werkrooster worden gekoppeld. De niet-werkzame uren worden in de agenda ‘geblokkeerd’ door middel van een arcering.

VIEWS

De agenda werkt met zogenoemde ‘views’. Aan een view kunnen agenda’s worden toegevoegd en georganiseerd.

Er kunnen zoveel of zo weinig views worden aangemaakt als nodig is. Een agenda kan in meerdere views voorkomen. Het idee hierachter is dat eenieder de agenda’s kan bekijken dan wel beheren die voor hem of haar relevant zijn.

De in een view geselecteerde agenda’s worden in het overzichtsscherm naast elkaar getoond.

Door dubbel te klikken op een afspraak wordt het afspraakscherm opgeroepen.

Indien er meerdere behandelaars bij een afspraak aanwezig moeten zijn, kan er met de knop ‘multi user’ worden gekozen welke dat zijn.

Met de knop ‘TalasPlus!’ worden de gegevens overgenomen in TalasPlus! En wordt er een nieuwe order aangemaakt.

PATIËNT ANAMNESE

Via de knop anamnese kan de patiënt anamnese worden ingegeven.

De patiënt anamnese wordt opgeslagen op de patiënt en is bij vervolgafspraken direct beschikbaar.

Anamneses en afspraken zijn te doorzoeken binnen de agenda. Hierbij kan gezocht worden op BSN nummer, patiëntnaam of geboortedatum.