Het ontwikkelen van de planningsmodule is in nauwe samenwerking met de praktijk tot stand gekomen. De nadruk van de planningsmodule ligt op signalering en flexibiliteit.

Er zijn drie planniveaus mogelijk. Technicusniveau, afdelingsniveau of een combinatie daarvan. U kunt per afdeling aangeven op welk niveau er gepland moet worden. Er zijn twee planningsmethodieken mogelijk:

  • Vooruit plannen vanaf de binnenkomstdatum (de werkzaamheden worden zo vroeg mogelijk in de tijd ingepland).
  • Terug plannen vanaf de retourdatum (de werkzaamheden worden zo ver mogelijk in de tijd ingepland).

Om onderlinge verschillen in werkniveau te compenseren kunnen drie niveaus worden gespecificeerd. Hieraan kan een percentage worden gekoppeld. Bijvoorbeeld een percentage van 110% betekent dat een technicus 10% meer doet in een uur dan een technicus die een niveau heeft dat op 100% staat ingesteld.

Altijd real-time overzicht.
U kunt activiteiten aanmaken. Bij een activiteit hoort een afdeling en een standaardduur in minuten. U kunt ook tariefcodes aan een taak koppelen. U kunt er voor kiezen om deze tariefcodes automatisch in te voegen bij het plannen van een werkstuk. Per tariefcode en per activiteit kunt u aangeven of deze reageert op het veld aantal in de order. Dit veld is optioneel. Indien gebruik wordt gemaakt van aantal dan zullen alle activiteiten en aantallen van de tariefcodes vermenigvuldigen als deze optie voor het betreffende item is ingeschakeld.

Met behulp van de gedefinieerde activiteiten kunt u soortwerk items aanmaken. Dit zijn de verschillende typen werkstukken die u vervaardigt. Deze zijn een aaneenschakeling van activiteiten. Hier kunt U ook de standaard duur van een activiteit aanpassen. Tevens kunt u per activiteit aangeven of er na deze actie een wachttijd is. Omdat U misschien bepaalde activiteiten altijd vooraan in de tijd wilt plannen is er de mogelijkheid om een activiteit preliminair te maken. Activiteiten die preliminair zijn worden altijd zo vroeg mogelijk gepland, onafhankelijk van de gekozen planningsmethode.

Omdat natuurlijk niet elk werkstuk te vatten is in een standaard sequentie van activiteiten en ook de duur van activiteiten per werkstuk kan verschillen, kunt u tijdens het inplannen nog activiteiten toevoegen, verwijderen en aanpassen. Deze wijzigingen gelden dan alleen voor deze specifieke order.

Via het werkrooster kunt u per technicus per half uur aangeven op welke afdeling er gewerkt wordt. Met deze roosters wordt de capaciteit per afdeling bepaald. Bij laboratoriumbeheer kunt u feestdagen en andere bijzondere data ingegeven. Hier wordt rekening meegehouden tijdens het plannen. Ziekte of ander verzuim kan aangegeven worden in het rooster van de technicus. De planning houdt ook rekening met deze gegevens. Indien gewenst kan er per klant aangegeven worden of er preferenties zijn voor een bepaalde technicus. De planningsmodule zal eerst proberen deze preferenties toe te passen.

Er zijn drie indicatieschermen. Capaciteit per technicus, capaciteit per afdeling en het planning-informatiesysteem. Problemen die samenhangen met capaciteit, wachttijden, ziekte of andere oorzaken worden hierin weergegeven. Na het inplannen is de planning nog volledig aanpasbaar.  U ziet direct het resultaat van uw wijzigingen gereflecteerd in voornoemde indicatieschermen. Eventuele problemen of onmogelijkheden worden direct gesignaleerd.

In het planningsoverzicht kunt u altijd ‘real-time’ het totaaloverzicht zien van de capaciteit per afdeling en per technicus. Per afdeling is er een overzicht van de activiteiten die plaats moeten vinden. Eventuele problemen in verband met ziekte, onderbezetting of andere oorzaken ziet u in het waarschuwingenoverzicht. Rode led-indicatoren gaan branden als er op een bepaalde afdeling onderbezetting is. U kunt ook werklijsten per afdeling en retourlijsten afdrukken vanuit dit scherm.